تبلیغات
موبایل - ترک سیگار...
ترک سیگار... Date : 1391/11/5 | Comment : Send


“همیشه می گویی ترک کن این سیگار های لعنتی را ،

به تو قول می دهم که به زودی ترک کنم . . .

این خودِ لعنتی را ! ”


مــی خـواهـم داستـانـی از علاقــه ام بـه تــو را بنـویسـم...


یـکی بـــود ، یـکی ...


بـی خیال........!!

خــلاصـه اش میشود اینــکـه :

دوستـت دارم ، لعـنتـی . . . !