تبلیغات
موبایل - بغض شکسته
بغض شکسته Date : 1391/09/7 | Comment : Send
لبخند را بریدم و قاب گرفتم و به صورتم آویختم!!!حالا با خیال راحت هر وقت که دلم گرفت بغض میکنم.

خیلی وقته دلم تنگ شده واسه کسی که بهش بگم :7 صبح اگه بیدار بودی بیدارم کن !
اگه رفتم پشت خطش قطع کنه و بگه : جونم ....
اگه باهاش قرار گذاشتم زودتر از من بیاد
،یواشکی از تلفن خونه بزنگه بهم !
دوستاشو بپیچونه بخاطر من ....
منو با تنهاییام ؛ تنها نذاره !
خیلی وقته دلم تنگ شده ..می نویسم که تو بخوانى، اما حیف !
دیگران عاشقانه هاى مرا می خوانند و یاد عشق خودشان می افتند
و تو…حتى نگاه هم نمی کنى …!
(89)