تبلیغات
موبایل - تلفن های همراه مفهومی

تلفن همراه با شخصیت یک پنجره


در این مطلب قصد داره تلفن همراه مفهومی را معرفی کنم مطمعنا" تعجب شما را بر می انگیزد تلفن های همراه مفهومی زیادی معرفی شدن اما این طرح جالب ترین آن هاست البته وبسات ایران فناوری قصد دارد تلفن های همراه مفهومی دیگر را که در خور توجه هستند معرفی کند

این تلفن همراه توسط :seunghan song" طراحی شده

این تلفن همراه به شکلی طراحی شده که آب و هوا را بر روی صفحه نشان میدهد از آنجایی که هیچ چیز این تلفن همراه عادی نیست نمایش آب و هوای آن نیز جالب و در خور توجه است.


آب و هوای آفتابی.

در آب وهوای بارانی.

در آب و هوای مه آلود.و اما نکته جالبی دیگر در مورد این مدل مفهومی کاربری آسان آن است به طوری دسترسی به صفحه نوشتن پیامک با یک فوت بر صفحه انجام میپذیرد

و شما برای نوشت نیازی به قلم ندارید چون می توانید به راحتی از انگشتان خود استفاده کنید (finger friendly)


Designer: Seunghan Song

The Window Phone Concept by Seunghan Song

window_phone3

window_phone4

window_phone5

window_phone1

window_phone6---------------------------------------------------------------------------