تبلیغات
موبایل - طبیعت
این دریاچه «دریاچه پنج رنگ» نامیده شده و زیباترین دریاچه جهان به شمار می‌آید؛ چرا که هیچ نظیری برای آن در یبن دریاچه‌های دیگر وجود ندارد. باوجود این در یک دوره کوتاه مدت در سال
 
زیباترین دریاچه جهان؛ دریاچه رنگین کمانی! (+عکس)

Caño Cristales اسم یک دریاچه در کلمبیا است که با ۱۰۰ کیلومتر فاصله در Sierra de la Macarena واقع شده است.

این دریاچه «دریاچه پنج رنگی» نامیده شده و زیباترین دریاچه جهان به شمار می آید؛ چرا که هیچ نظیری برای آن در یبن دریاچه های دیگر وجود ندارد. باوجود این در یک دوره کوتاه مدت در سال این دریاچه با رنگهای قرمز، زرد، سبز و آبی تبدیل به دریاچه رنگین کمانی می شود.

می توان گفت این دریاچه میراث بیولوژیکی نوع بشر است.

زیباترین دریاچه جهان؛ دریاچه رنگین کمانی! (+عکس) | HiPersian.com

زیباترین دریاچه جهان؛ دریاچه رنگین کمانی! (+عکس) | HiPersian.com

زیباترین دریاچه جهان؛ دریاچه رنگین کمانی! (+عکس) | HiPersian.com

زیباترین دریاچه جهان؛ دریاچه رنگین کمانی! (+عکس) | HiPersian.com

زیباترین دریاچه جهان؛ دریاچه رنگین کمانی! (+عکس) | HiPersian.com